Đắk Lắk: Xã Ia Jlơi và chặng đường 10 năm xây dựng NTM

Đắk Lắk: Xã Ia Jlơi và chặng đường 10 năm xây dựng NTM

Trong chặng đường 10 năm phấn đấu xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đã huy động được 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, do đặc thù là xã vùng sâu vùng xa của huyện biên giới, hiện Ia Jơi vẫn còn đối mặt với rất nhiều khó khăn.