Kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương

Kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tổ chức buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương để trao đổi, thống nhất và cho ý kiến về việc kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương