Khánh Hòa thông báo kết quả Hội nghị TW lần thứ 6 khóa XII

Khánh Hòa thông báo kết quả Hội nghị TW lần thứ 6 khóa XII

Sáng 26/10, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị triển khai nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XII) và quán triệt các thông báo kết luận, quy định của Bộ Chính trị về công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng đến các cán bộ.