Đà Nẵng: Chuẩn bị đón, cách ly 453 người nhập cảnh

Đà Nẵng: Chuẩn bị đón, cách ly 453 người nhập cảnh

Ngày 21/3, Sở Y tế Đà Nẵng đã công bố kế hoạch tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế đối với người nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 vào Việt Nam (giai đoạn 2). Số lượng dự kiến là 453 người.