Huế: 5/6 bệnh nhân đều âm tính với vius nCoV

Huế: 5/6 bệnh nhân đều âm tính với vius nCoV

Tiến hành khám sàng lọc 110 bệnh nhân có các dấu hiệu ho, sốt... Bệnh viện Trung ương Huế phải cách ly, theo dõi 6 bệnh nhân và lấy mẫu gửi vào viện Pasteur Nha Trang kiểm tra xét nghiệm. Đến nay, 5/6 bệnh nhân đã có kết quả âm tính với virus Corona.