tách hai bé song sinh dính nhau

tin tức về tách hai bé song sinh dính nhau mới nhất

Chia hai nửa đại tràng cho Trúc Nhi và Diệu Nhi
 

15/07/2020

Đến thời điểm này, ca phẫu thuật tách hai bé song sinh dính nhau đã ổn định. Do việc chuẩn bị trước phẫu thuật tốt nên diễn tiến từ gây mê, sắp tư thế đúng dự kiến.