suy thận nguy hiểm

tin tức về suy thận nguy hiểm mới nhất

3 phương pháp thay thế đối với bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối
 

18/07/2020

Bệnh thận mạn là tình trạng suy giảm từ từ và không hồi phục chức năng thận bao gồm 5 giai đoạn, khi đến giai đoạn 5 thì chức năng thận đã suy giảm rất trầm trọng.