súng máy

tin tức về súng máy mới nhất

Những khẩu súng trường và súng máy tốt nhất thế giới
 

19/07/2020

Chiến tranh có lẽ không bao giờ thay đổi nhưng các vũ khí sử dụng trong chiến tranh lại liên tục thay đổi. Kể từ khi con người chuyển từ giáo và mũi tên sang súng, loại vũ khí này không ngừng được cải tiến.