“sugar baby - sugar daddy”

tin tức về “sugar baby - sugar daddy” mới nhất

Bộ Công an chỉ rõ thủ đoạn hoạt động mại dâm dưới dạng 'sugar baby - sugar daddy'
 

12/11/2021

Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương chủ động nắm tình hình, có kế hoạch triển khai đấu tranh phòng, chống loại tội phạm mại dâm dưới dạng 'sugar baby - sugar daddy'.