sức mạnh mềm

tin tức về sức mạnh mềm mới nhất

Trung Quốc đi trước thế giới, chuẩn bị cho cuộc chiến tâm lý 'hậu Covid-19'
 

27/03/2020

Trung Quốc đang dần bước vào giai đoạn 'hậu Covid-19' và việc nâng cao tâm lý phòng chống dịch bệnh trong nhân dân được Chính phủ nước này coi là 'cuộc chiến vô hình' đặc biệt quan trọng.