sự sống ngoài trái đất

tin tức về sự sống ngoài trái đất mới nhất

Bốn 'thế giới' hứa hẹn nhất cho sự sống ngoài Trái Đất
 

21/09/2020

Sao Hỏa, Europa, Enceladus và Titan được ví là 4 thế giới hứa hẹn nhất cho sự sống ngoài hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta.