song sinh

tin tức về song sinh mới nhất

Trúc Nhi và Diệu Nhi đã cai máy thở
 

28/07/2020

Theo thông tin từ BV Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh, sau hậu phẫu ngày thứ 12, cả hai chị em Trúc Nhi và Diệu Nhi (trong ca mổ tách rời Song Nhi) đều cai máy, tạm biệt ống giúp thở.