Sông Hồng City

tin tức về Sông Hồng City mới nhất

Siêu dự án Sông Hồng City sau 27 năm vẫn “dậm chân tại chỗ”
 

06/09/2021

Mặc dù chủ đầu tư Sông Hồng City có văn bản bày tỏ nguyện vọng tiếp tục thực hiện dự án và cam kết triển khai ngay sau khi nhận được mặt bằng. Tuy nhiên, dự án sẽ phải đối mặt với hàng loạt khó khăn.