sông đuống

tin tức về sông đuống mới nhất

Hà Nội: Ngang nhiên đổ đất, xây dựng lấn chiếm trên hành lang thoát lũ
 

09/09/2020

Là khu vực được Thủ tướng phê duyệt thuộc hành lang thoát lũ từ năm 2006, thế nhưng tình trạng đổ đất, phế thải xây dựng lấn chiếm vẫn diễn ra ngang nhiên với tần suất ngày càng tăng tại khu phố Bắc Cầu, thuộc phường Ngọc Thụy (Hà Nội).