sơn tây

tin tức về sơn tây mới nhất

Hai huyện, thị của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới
 

17/04/2020

 Lần lượt thị xã Sơn Tây và huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) đã có báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019. Theo đó, các địa phương này đều đã đủ điều kiện đạt chuẩn NTM.