Sóc Trăng xây dựng chuyên trang, chuyên mục pháp luật cho người Khmer

Sóc Trăng là một trong những tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer, vì thế công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc luôn được tỉnh chú trọng.

Đồng bào Khmer được tiếp cận nhiều thông tin qua truyền hình.

Là một trong những tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ, Sóc Trăng có tỷ lệ đồng bào dân tộc Khmer chiếm tới 30,71% dân số của tỉnh. Phần lớn đồng bào dân tộc Khmer trình độ dân trí, hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên gặp nhiều khó khăn trong sử dụng pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của đồng bào.

Xuất phát từ thực tiễn đó, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc và các chức sắc tôn giáo là đối tượng luôn được quan tâm hàng đầu và được tổ chức bằng nhiều hình thức.

Ở những vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer, tỉnh đã đầu tư xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục về pháp luật được đăng tải trên sóng phát thanh, truyền hình, báo chí; nhất là phát thanh, truyền hình bằng tiếng Khmer để phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, công tác xây dựng các kệ sách, tủ sách pháp luật trong các điểm Chùa Khmer cũng được chú trọng. Đến nay, 100% chùa Khmer đều có kệ sách và tủ sách pháp luật.

Có thể nói, được sự quan tâm, chăm lo giúp đỡ toàn diện của cấp uỷ đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân nói chung, đối với đồng bào dân tộc Khmer nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện và nâng cao trình độ dân trí, trình độ hiểu biết pháp luật và thái độ tộn trọng pháp luật cho người dân trên địa bàn tỉnh.

TIN LIÊN QUAN
Bạch Dương
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều