Sở Y tế

tin tức về Sở Y tế mới nhất

Đà Nẵng: Thành lập BV Răng – Hàm – Mặt phát triển du lịch khám chữa bệnh
 

01/05/2020

TP Đà Nẵng quyết định thành lập Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Đà Nẵng nhằm chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn; đồng thời định hướng phát triển y tế chuyên sâu, chất lượng cao, tăng cường dịch vụ du lịch kết hợp khám chữa bệnh