Sở TT&TT Hải Dương: Dấu ấn 15 năm một chặng đường

15 năm, không quá dài nhưng cũng đánh dấu những cố gắng không ngừng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở TT&TT tỉnh Hải Dương trong suốt một chặng đường xây dựng và phát triển.

Sở TT&TT Hải Dương luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tiền thân là Sở Bưu Chính – Viễn thông được thành lập từ năm 2004, sau 15 năm xây dựng và phát triển, nhiều lần được bổ sung về chức năng nhiệm vụ, đến nay Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương (Sở TT&TT) ngày một vững mạnh, phục vụ tốt yêu cầu thông tin chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền; đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao dân trí của người dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương; qua đógóp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của tỉnh này. 

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Sở TT&TT đã tham mưu, giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương thực hiện tốt vai trò của cơ quan quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực về: báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, phát thanh và truyền hình, thông tin đối ngoại, bản tin thông tấn, thông tin cơ sở, hạ tầng thông tin truyền thông, quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

Với vai trò quản lý đa lĩnh vực nên yếu tố con người được Sở TT&TT  đặc biệt quan tâm phát triển nhằm đáp ứng với yêu cầu thực tiễn công việc. Hiện nay, Sở có 6 phòng chuyên môn và 1 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông); bao gồm 48 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Cùng với việc kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước; các tổ chức Đảng, Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, Chi hội Nhà báo của Sở TT&TT cũng đã hoàn thiện và có nhiều hoạt động tích cực. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở không ngừng được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về TT&TT trên địa bàn tỉnh.

Sở TT&TT Hải Dương tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật.

Ngay từ khi ra đời, với chức năng của mình, Sở TT&TT Hải Dương đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật mang tính chỉ đạo, điều hành về lĩnh vực TT&TT, đồng thời hướng dẫn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành triển khai thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và tỉnh ban hành.

Đặc biệt, trong công tác quản lý nhà nước về báo chí, đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc duy trì tổ chức hội nghị giao ban báo chí hàng tháng nhằm chỉ đạo, định hướng đúng đắn công tác tuyên truyền của báo chí trên địa bàn tỉnh.

Công tác thông tin đối ngoại được quan tâm đúng mức, góp phần vào việc giới thiệu hình ảnh, văn hóa, lịch sử của Hải Dương với thế giới cũng như đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; tổ chức nhiều lớp tập huấn phát ngôn cho Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Sở TT&TT còn phối hợp tốt với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thực hiện chương trình đưa sách, tài liệu, ấn phẩm thông tin về các điểm Bưu điện văn hóa xã; Phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh trong quản lý và cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông, truyền hình; 

Phối hợp với Công an tỉnh và Quản lý thị trường trong phòng chống tội phạm, buôn lậu, đảm bảo an toàn, an ninh hạ tầng mạng truyền dẫn, phát sóng trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; phòng chống in, phát hành lậu xuất bản phẩm…

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU và Phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật, thi tin học trẻ hàng năm có hiệu quả.

Công nghệ thông tin cũng là lĩnh vực luôn luôn được Sở TT&TT Hải Dương quan tâm chỉ đạo. Trong 15 năm qua, Sở TT&TT đã tham mưu cho UBND tỉnh Hải Dương ban hành nhiều kế hoạch, đề án, chiến lược nhằm phát triển CNTT của tỉnh này.

Cụ thể, Sở TT&TT Hải Dương đã tham mưu cho UBND tỉnh Hải Dương phát triển hạ tầng công nghệ ổn định, mạng truyền số liệu chuyên dùng đã hình thành, kết nối cáp quang đến tất cả các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, bước đầu phục vụ cho Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến từ tỉnh đến huyện và kết nối với Trung ương.

Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương và Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố của tỉnh Hải Dương cũng đã kịp thời cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp.

Hiện Sở TT&TT cũng đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trên phần mềm Một cửa điện tử đối với 46 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở ở mức độ 3, 4.

Về công tác xây dựng hạ tầng phần mềm cũng đã được chú trọng, hiện Sở TT&TT Hải Dương đang sử dụng các phầm mềm một cửa nhằm đưa CNTT vào CCHC và phát triển kinh tế - xã hội, triển khai phần mềm quản lý văn bản E-office cho 100% các cán bộ chuyên môn và cán bộ địa phương tại hầu hết UBND các huyện, thành  phố trên toàn tỉnh.

Trong suốt 15 năm năm qua, Sở TT&TT đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông về phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh xuống cơ sở; đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và tham gia diễn tập quân sự khu vực tốt.

Qua nhiều năm đầu tư và phát triển hạ tầng TT&TT, đến nay các tuyến cáp quang Internet băng thông rộng ra đến tận các xã, thôn trong tỉnh. Các doanh nghiệp viễn thông đã lắp đặt gần 3 nghìn trạm BTS 2G, 3G,4G cùng với 1.300 vị trí phủ sóng khắp các địa bàn, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho người dân.

Đến cuối năm 2019, tỷ lệ người sử dụng Internet tại Hải Dương đã đạt 60-65% dân số; tỷ lệ phủ sóng di động và tỷ lệ số xã có máy điện thoại đạt 100%. Song song với những nhiệm vụ trọng tâm trên, Sở TT&TT luôn luôn chú trọng tới công tác khoa học, đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong công tác QLNN.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của Sở TT&TT trong 15 năm qua Sở đã đi vào nề nếp với chiều sâu và chất lượng. Đã có gần 200 cuộc thanh tra, kiểm tra ở các lĩnh vực thuộc ngành quản lý như bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện, in, phát hành được Sở thực hiện.

Qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ TT&TT, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương; sự phối hợp, hỗ trợ và thực hiện có hiệu quả của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở, cùng với sự đoạn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành, Sở đã đạt được nhiều thành tích trong công tác quản lý nhà nước về TT&TT trên địa bàn tỉnh, được các cấp lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, nhiều tập thể và cá nhân trong ngành TTTT Hải Dương đã vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý. Tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Sở đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; tập thể Sở 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ, 9 lần được Bộ TT&TT tặng Cờ;

Bộ TT&TT tặng 44 Bằng khen cho tập thể và cá nhân; UBND tỉnh tặng danh hiệu Lao động Xuất sắc cho 14 tập thể, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 2 đồng chí, tặng 26 Bằng khen cho tập thể và cá nhân và rất nhiều các cá nhận đạt các danh hiệu cao quý khác.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong 15 năm qua, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở TT&TT Hải Dương tiếp tục thực hiện tốt các đột phá chiến lược đặt ra, cố gắng giành được nhiều thành tích lớn hơn nữa, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, làm giàu thêm truyền thống của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh trong những giai đoạn tiếp theo, hoàn thành mục tiêu sớm xây dựng thành công Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

TIN LIÊN QUAN
Nguyên Trung
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều