sổ sức khoẻ điện tử

tin tức về sổ sức khoẻ điện tử mới nhất

Thay đổi thông tin tiêm vắc xin trên Sổ sức khoẻ điện tử như thế nào?
 

12/09/2021

Việc có 'thẻ xanh'', ''thẻ vàng' tiêm vắc xin để đi lại khiến nhiều người dân lo lắng vì họ đã tiêm vắc xin Covid-19 nhưng không được cập nhật trên Sổ sức khoẻ điện tử.