sở giao thông vận tải tỉnh quảng ninh

tin tức về sở giao thông vận tải tỉnh quảng ninh mới nhất

Tạm dừng hoạt động vận tải khách từ Quảng Ninh đi Hà Nội và ngược lại
 

28/03/2020

Từ ngày 28/3/2020 đến ngày 15/4/2020, Quảng Ninh sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải khách tuyến cố định, vận tải khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch từ Quảng Ninh đi Hà Nội và ngược lại.