SGK lớp 6 mới

tin tức về SGK lớp 6 mới mới nhất

Sẽ điều chỉnh khi thẩm định SGK lớp 2 và lớp 6 để tránh “sạn”
 

30/10/2020

Sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 đang được thẩm định giữa những ồn ào chưa dứt về “sạn” của sách giáo khoa lớp 1.