SGK chương trình mới

tin tức về SGK chương trình mới mới nhất

Cha mẹ phải làm sao khi SGK lớp 1 dạy trẻ thói bạo lực?
 

11/10/2020

Những ngày qua, một số phụ huynh có con học lớp 1 tiếp tục phát hiện những nội dung không phù hợp với học sinh lớp 1 trong SGK Tiếng Việt, trong đó có những bài tập đọc cổ súy thói bạo lực, khôn lỏi cho học sinh.