seom

tin tức về seom mới nhất

Việt Nam đề xuất 13 ưu tiên cho Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26
 

08/03/2020

Điểm nhấn của Hội nghị SEOM trù bị là 13 ưu tiên do Việt Nam đề xuất trong năm ta là Chủ tịch ASEAN 2020 sẽ được đưa ra thảo luận tại AEM hẹp 26 trước khi thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm nay.