SeABank: Doanh thu, lợi nhuận, nợ nhóm 5 quý II đều tăng

Báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2019 của Ngân hàng SeABank cho thấy, nợ nhóm 5 tại thời điểm 30/6 là 346,743 tỷ đồng.

Quý II/2019, SeABank đạt 2.563 tỷ đồng doanh thu, lũy kế từ đầu năm đến hết quý II đạt 4.950 tỷ đồng. Điểm tích cực là thu nhập từ hoạt động dịch vụ quý II tăng từ 40 tỷ đồng lên 136 tỷ đồng, qua đó lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 99 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế quý II đạt 237,897 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ; lũy kế từ đầu năm, SeABank đạt 406,519 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng đột biến 96% so với cùng kỳ.

Tính đến hết quý II, cho vay khách hàng của SeABank là 88.210 tỷ đồng,

Đáng chú ý, nợ nhóm 5 của SeABank (nợ có khả năng mất vốn) tại thời điểm 30/6 là 346,743 tỷ đồng, xấp xỉ gấp 1,5 lần lợi nhuận sau thuế của quý II.

Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) là 504 tỷ đồng, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) là 334 tỷ đồng, và nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) là 144 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các khoản cho vay khách hàng trong báo cáo tài chính của ngân hàng còn có thêm nội dung “nợ cho vay được khoanh và nợ chờ xử lý” với con số 640,50 tỷ đồng.

So với đầu năm 2019, dự phòng rủi ro tín dụng của SeABank chỉ tăng hơn 44 tỷ đồng, đạt 634 tỷ đồng.

Bên cạnh việc đầu tư vào các lĩnh vực như chứng khoán, bảo hiểm, SeABank tiếp tục cho thấy sự đầu tư dài hạn vào thị trường xăng dầu. Cụ thể, trong tổng số 1.867 tỷ đồng đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết, có nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực này gồm: CTCP Xăng dầu Dầu khí Thừa Thiên Huế; CTCP Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn; CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu; CTCP Sản xuất và chế biến dầu khí Phú Mỹ; CTCP Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh; CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình; CTCP Dịch vụ Dầu khí Thái Bình; và CTCP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.

TIN LIÊN QUAN
Ngân Giang
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều