Sau sắp xếp tổ chức, Bộ Y tế giảm 105 cán bộ lãnh đạo cấp phòng

Số lượng phòng trong các Vụ, Cục của Bộ Y tế hiện được sắp xếp, thu gọn từ 94 xuống còn 59 phòng (giảm được 35 phòng tương đương 37,2% và giảm 105 cán bộ lãnh đạo cấp phòng).

Sau sắp xếp tổ chức, Bộ Y tế giảm 105 cán bộ lãnh đạo cấp phòng.

Từ ngày 24 - 27/2019, tại Hạ Long, Quảng Ninh, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị công tác tổ chức cán bộ năm 2019. PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;  Nghị quyết số 19 - NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, toàn ngành y tế  đã tích cực triển khai thực hiện việc kiện toàn sắp xếp lại cơ cấu tổ chức xây dựng bộ máy. Năm 2019, ngành y tế đã nghiêm túc, nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ và đã đạt được những kết quả quan trọng được Đảng và Chính phủ ghi nhận.

Về công tác xây dựng tổ chức bộ máy, ngành y tế đã thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức bộ máy Trung ương gồm bộ máy quản lý hành chính tại Bộ Y tế và khối đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

Kết quả: Bộ Y tế hiện có Đảng ủy Bộ Y tế và 20 tổ chức hành chính gồm 8 Vụ, 9 Cục, 01 Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ. Số lượng phòng trong các Vụ, Cục của Bộ được sắp xếp, thu gọn từ 94 xuống còn 59 phòng (giảm được 35 phòng tương đương 37,2% và giảm 105 cán bộ lãnh đạo cấp phòng).

Bộ Y tế hiện có 82 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế, thời gian tới Bộ Y tế sẽ chỉ quản lý một số bệnh viện đầu ngành. là cơ sở thực hành của các Trường Đại học Y Dược và một số bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện hạng đặc biệt. Dự kiến, khi thực hiện lộ trình trên, Bộ Y tế chỉ quản lý trực tiếp khoảng 20 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương tổ chức thực hiện việc đổi mới, săp xếp hệ thống y tế địa phương từ tuyến tỉnh, tuyến huyện đến tuyến xã. Qua đó tinh gọn, kiện toàn lại bộ máy, đồng thời tăng cường đội ngũ nhân lực trực tiếp làm công tác chuyên môn, tiết kiệm được ngân sách Nhà nước.

Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, vị trí việc làm, Bộ đã thực hiện đúng lộ trình tinh giản biên chế từ năm 2016, mỗi năm giảm 1,6 đến 2%, đến năm 2021 đạt tỷ lệ giảm 10% biên chế hành chính so với năm 2015. Hằng năm, các đơn vị thuộc Bộ chỉ tuyển dụng 50% số biên chế công chức đã giảm (do thực hiện chính sách tinh giản biên chế và do nghỉ hưu, thôi việc).

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-BNV ngày 07/6/2018 của Bộ Nội vụ giao biên chế viên chức cho Bộ Y tế 20.877 người làm việc và 1.447 lao động hợp đồng theo quy định của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Ngày 14/5/2019, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1804/QĐ-BYT về việc giao số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ gồm 53 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, 4 đơn vị sự nghiệp thuộc Cục, 3 đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục. Với số lượng người làm việc đã giao là 14.105 người làm việc và 1.144 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. 

Số lượng người làm việc có mặt đến 31/12/2018 là 19.829 viên chức, 1.351 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và 5.697 hợp đồng lao động chuyên môn.

 Có 100% các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đã được phê duyệt Đề án vị trí việc làm, trong đó, tỷ lệ cơ cấu viên chức chuyên môn chiếm trên 65% để bảo đảm thực hiện cải cách hành chính, tăng cường chất lượng nhân lực có trình độ chuyên môn. Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Y tế đang tích cực triển khai xây dựng danh mục vị trí việc làm ngành y tế; vị trí việc làm của các đơn vị hành chính trong ngành y tế.

 Bộ trưởng chỉ đạo các đại biểu tham gia Hội nghị tổng hợp, đánh giá kết quả ban đầu việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-  NQ/TW, Nghị quyết số 19 - NQ/TW làm cơ sở tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện trong toàn ngành y tế. Trong đó nhấn mạnh tự chủ trong các cơ sở khám chữa bệnh, nhằm giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước; Khoản kinh phí này sẽ giúp cho việc mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách. Hội nghị cần thống nhất nhận thức để triển khai toàn diện những quy định mới về công tác tổ chức cán bộ cho lãnh đạo đơn vị và phòng tổ chức cán bộ các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu chia sẻ bài học kinh nghiệm đã đạt được trong việc tổ chức, sắp xếp tinh gọn bộ máy, công tác tự chủ nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương của Đảng về tinh gọn bộ máy hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh thực hiện tự chủ trong lĩnh vực y tế. Các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất xây dựng chính sách mới về công tác tổ chức cán bộ ngành y tế.           

Ngô Huyền - Trần Huệ
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều