sầu riêng

tin tức về sầu riêng mới nhất

Xuất khẩu sầu riêng đông lạnh của Việt Nam sang Úc
 

24/07/2020

7 tấn sầu riêng đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu sang Úc đã nhanh chóng bán hết và đang chuẩn bị nhập thêm.