sắp xếp

tin tức về sắp xếp mới nhất

Đã cắt giảm 211 Chi cục thuế trên cả nước
 

27/09/2019

Tính đến hết tháng 9/2019, Tổng cục Thuế thực hiện hợp nhất được 401 Chi cục Thuế thuộc 61 Cục Thuế tỉnh, thành phố để thành lập 190 Chi cục Thuế, giảm 211 Chi cục Thuế.