sáp nhập trường học

tin tức về sáp nhập trường học mới nhất

Đến năm 2021, toàn tỉnh Tuyên Quang sẽ giảm 302 điểm trường
 

29/08/2019

'Đến năm 2021, toàn tỉnh giảm 302 điểm trường, 160 lớp, nhóm trẻ, tiết kiệm 257 biên chế giáo viên', đây là mục tiêu mà ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang hướng đến trong đề án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập