sao chổi

tin tức về sao chổi mới nhất

Sao chổi sáng nhất 23 năm thống trị màn đêm thế giới
 

27/07/2020

Sáng nhất 1/4 thế kỷ và mãi 6.800 năm sau mới quan sát được, sao chổi NEOWISE đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm khắp thế giới.