sàng loc

tin tức về sàng loc mới nhất

Hà Nội: F0 test nhanh y tế không đón, tự chữa khi âm tính bị gọi đi điều trị tập trung
 

20/12/2021

4 ngày vào khu điều trị, cách ly tập trung vẫn chưa có đơn thuốc; tự điều trị tại nhà 10 ngày test nhanh âm tính mới được thông báo đi điều trị tập trung…