Sản phẩm dãn nhãn tiết kiệm năng lượng

tin tức về Sản phẩm dãn nhãn tiết kiệm năng lượng mới nhất

Chương trình dán nhãn năng lượng sẽ thúc đẩy phát triển các sản phẩm tiết kiệm năng lượng
 

22/12/2020

Tiết kiệm năng lượng là một đề tài quan trong không chỉ ở thế giới và còn Việt Nam. Chương trình dán nhãn năng lượng của Bộ Công Thương sẽ thúc đẩy việc phát triển các sản phẩm tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam.