Samsung Vina

tin tức về Samsung Vina mới nhất

Samsung hợp tác với Google tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục
 

25/02/2022

Samsung Vina thông báo hợp tác triển khai chương trình thí điểm Google vì Giáo dục tại Trường THCS Thực Nghiệm (Hà Nội) vừa qua - dự án thứ hai trong số các dự án tương tự tại Việt Nam dưới sự hợp tác của Samsung và Google.