sách vàng

tin tức về sách vàng mới nhất

Báu vật sách bằng vàng của triều Nguyễn
 

30/07/2020

Kim sách Triều Nguyễn là một loại thư tịch cổ đặc biệt, thường được làm bằng vàng, bạc hoặc bạc mạ vàng để ghi lại sắc mệnh, chiếu dụ vua ban về các việc chính sự, lễ nghi triều đình.