sách trắng

tin tức về sách trắng mới nhất

Sách Trắng Nhật Bản tập trung chỉ trích Trung Quốc bành trướng chủ quyền
 

15/07/2020

Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh lợi dụng tình hình dịch bệnh, Trung Quốc mở rộng bành trướng chủ quyền trên biển Hoa Đông và Biển Đông.