sách trắng cntt-tt việt nam 2019

tin tức về sách trắng cntt-tt việt nam 2019 mới nhất

Xây dựng Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam 2019 với các nội dung, số liệu mới
 

23/01/2019

Bộ TT&TT cho biết, Sách Trắng CNTT-TT 2019 sẽ được xây dựng với các nội dung, số liệu mới, thể hiện được vai trò của Bộ là nền tảng để phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.