Sách tiếng việt lớp 1

tin tức về Sách tiếng việt lớp 1 mới nhất

Quyết định điều chỉnh nội dung chưa phù hợp trong SGK môn Tiếng Việt lớp 1
 

15/10/2020

Hội đồng thẩm định SGK môn Tiếng Việt lớp 1 và tác giả đã thống nhất tiếp thu các ý kiến góp ý để chỉnh sửa SGK phù hợp.