sách giáo khoa lớp 2 mới

tin tức về sách giáo khoa lớp 2 mới mới nhất

Thẩm định SGK lớp 2 mới phải xong trước 30/11
 

19/08/2020

33 bản mẫu sách giáo khoa của đầy đủ 9 môn học và hoạt động giáo dục lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ thông mới đã gửi về Bộ GD&ĐT và đủ điều kiện để tham gia thẩm định.