rừng nhiệt đới

tin tức về rừng nhiệt đới mới nhất

Các khu rừng nhiệt đới trên thế giới đang mất dần khả năng hấp thụ CO2
 

09/03/2020

Nếu sự thật xảy ra tình trạng rừng nhiệt đới mất dần khả năng hấp thụ khí thải CO2 thì khí hậu thế giới sẽ biến đổi khó lường.