rửa tiền

tin tức về rửa tiền mới nhất

Ngăn chặn lợi dụng tiền ảo như công cụ rửa tiền, phạm pháp
 

09/05/2022

Cần ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến tiền ảo và lợi dụng tiền ảo như một công cụ để rửa tiền, thực hiện các hành vi trái qui định của pháp luật. Xây dựng khung pháp lý hoàn chỉnh đối với tiền ảo là không dễ