Rạp chiếu phim

tin tức về Rạp chiếu phim mới nhất

Hà Nội mở cửa rạp phim đón khách trở lại, đi xem cần làm điều này tránh lây nhiễm Covid-19
 

11/02/2022

Rạp chiếu phim là môi trường kín nên khi tiếp xúc gần vẫn có nguy cơ cao. Đi xem phim phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch trong đó có đeo khẩu trang.