rắn hổ mang

tin tức về rắn hổ mang mới nhất

'Vũ khí mới' của các sát nhân máu lạnh ở Ấn Độ
 

13/10/2021

Những con rắn độc trở thành 'vũ khí mới' đang được các sát nhân máu lạnh sử dụng phổ biến để giết người ở Ấn Độ.