rắn hổ mang

tin tức về rắn hổ mang mới nhất

Người hùng bị rắn hổ mang cắn, phải dùng 65 chai huyết thanh kháng nọc độc để giữ mạng
 

08/02/2022

Sau khi bị rắn hổ mang cắn và phải dùng tới 65 chai kháng nọc độc rắn, người hùng bắt rắn ở Ấn Độ may mắn giữ được mạng sống.