rằm tháng 7 năm 2020

tin tức về rằm tháng 7 năm 2020 mới nhất

Lễ cúng Rằm tháng 7 gồm những gì?
 

25/08/2020

Theo tập quán tín ngưỡng, vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch người Việt lại sửa soạn cúng lễ thần linh, gia tiên, cúng chúng sinh để thể hiện hiếu đạo, tưởng nhớ người đã khuất và thể hiện lòng từ bi với những số phận kém may mắn.