Quýt Mường Khương

tin tức về Quýt Mường Khương mới nhất

Mở rộng thị trường tiêu thụ cho quýt Mường Khương
 

24/12/2021

Năm 2021 do thời tiết thuận lợi nên quýt Mường Khương được mùa, ước tính sản lượng quýt trên toàn huyện Mường Khương (Lào Cai) đạt 3.738 tấn.