quyền lợi tham gia bhyt

tin tức về quyền lợi tham gia bhyt mới nhất

Quy định mới về quyền lợi khám chữa bệnh BHYT như thế nào?
 

19/02/2019

Theo Nghị định số 146/2018 từ năm 2019 quyền lợi của người tham gia BHYT có nhiều thay đổi, đặc biệt là quy định về việc khám ở các tỉnh giáp ranh.