Quỹ thịnh vượng Anh

tin tức về Quỹ thịnh vượng Anh mới nhất

Vương quốc Anh và Việt Nam ký Ý định thư xây dựng Kho dữ liệu Thương mại Việt Nam
 

13/11/2020

Kho dữ liệu Thương mại Quốc gia của Việt Nam giúp thúc đẩy đầu tư và tăng cường sự tương tác của Việt Nam với các chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần tăng trưởng kinh tế và cải thiện sinh kế của người dân.