Quỹ Phát triển Tài năng Việt

tin tức về Quỹ Phát triển Tài năng Việt mới nhất

Quỹ Phát triển Tài năng Việt tiếp năng lượng cho lực lượng chống dịch Hà Tĩnh
 

25/06/2021

Ngày 25/6/2021, Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu trao tặng 25.000 sản phẩm sữa tươi 100 điểm NutiMilk cho lực lượng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Hà Tĩnh. Các sản phẩm trao tặng do Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ.