quỹ nafosted

tin tức về quỹ nafosted mới nhất

8 công trình nghiên cứu đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020
 

02/04/2020

Từ 48 hồ sơ đề cử/ứng cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020, các Hội đồng khoa học chuyên ngành của Quỹ NAFOSTED đã lựa chọn được 8 hồ sơ, trong đó bao gồm năm đề cử giải thưởng chính và ba giải thưởng trẻ.