Quy hoạch điện

tin tức về Quy hoạch điện mới nhất

Tỷ lệ tiết kiệm năng lượng khoảng 7% vào năm 2030
 

06/10/2020

Theo Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, tỷ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường đạt khoảng 7% vào năm 2030 và khoảng 14% vào năm 2045.