quy hoạch báo chí

tin tức về quy hoạch báo chí mới nhất

Bộ TT&TT ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí
 

06/06/2019

Ngày 4/6/2019, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.