quỹ đen

tin tức về quỹ đen mới nhất

Nhờ có 'quỹ đen' nên khi ly hôn tôi mua được nhà
 

21/11/2021

Dù ai nói thế nào, tôi vẫn khẳng định phụ nữ nên có quỹ đen, gọi là quỹ phòng thân, phòng bất trắc.